فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

طولانی ترین عمر ها هم، تمام می شوند روزی ...

و آن هنگام گرمایِ آغوشمُ مرداد دستهایم ،

میشود حسرتی بر دل یخ بسته ات
...

دوشنبه سوم شهریور 1393 | 16:15 | فرشته | |

چه باشکوه است و چه شورانگیز ، که بدانی ،پشتِ دلِ عاشقت ،خدا
بالاتر از نجوای یاس ها و نازِ مريم هاي خفته ،ایستاده است به عشق
...

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 8:25 | فرشته | |

www . night Skin . ir